אישה

אישה, תמיד אישה.

עולם ומלואו. היופי בהתגלמותו.
תשוקה, יצירתיות, חמלה, הכלה, כוח.
צלע מצלעו, הרוח הנושבת בגבו.
לעיתים, הצואר שעליו מונח הראש והוא המשמש להיגוי וניווט
ולעיתים, כתר על ראשו, פאר והדר.
ויש כי תהיה מעמסה על כתפיו
אך, לא בזה עסקינן……
אישה ….. איש… שה…..
“אשת חייל מי ימצא”
מה לא אמרו עלייך אישה ?
מה לא סיפרו אודותייך והרבו בשבחך ?
פאר היצירה,
נותנת למעלה
מקבלת למטה,
מכילה בתוכה חיים חדשים.
אפרודיטה, אלת האהבה והיופי.
האישה היצירתית והנהנתנית
הרה, האלה שתעשה הכל למען בן זוגה
דמטר,האלה האם, המכילה,מעניקה ודואגת לצאצאיה
ואיפוא הן האלות העצמאיות,
אתנה, אלת החכמה והאומנות
וארטמיס אלת הצייד והירח ? ?
הארכיטיפים לא מעטים ומאפיינים רבים להם.
הפסיכולוגיה של חיי האישה,
מי יכיר ? מי ידע ?
נסתרות הן דרכיה
אישה ילדה
ילדה אישה
ברוך שעשני אישה
על החתום אישה גאה
אני