אפרודיטה שלי

אפרודיטה שלי
אפרודיטה שלי מיום שנהייתי מודעת לך, את הולכת איתי, מקיפה אותי,
לפעמים מובילה ומנהלת את דרכי ולפעמים אף מפתלת אותה.
את היופי בהתגלמותו, את הקסם ואם כל יצירה, יש ביכולתך לנסוק לגבהים ולרדת לעומקים,
את מתפרצת במלוא עוזך וקושרת חוטים של זהב וכסף סביב גופך.
מי ישווה לך ומי ידמה לך??
מרגישים בחסרונך אם אינך במיטבך ודורשים בשלומך בהעדרך.
את צובעת את החיים בצבעים עזים וממלאה אותם בקשת רחבה וחייה של צבעים.
את החיות, את הכוח המניע לחיים, את פושטת צורה ולובשת צורה.
אך אחת היא, את חייה!!!