נשף המסכות

נשף המסכות נשף המסכות האופייני לפורים מהווה הזדמנות נהדרת” לצאת מהארון” , ולא במובן השכיח של המילה.מה שאני …